Zajęcia laboratoryjne z chemii w klasie VIII – Reakcje strąceniowe

Reakcja strąceniowa to reakcja chemiczna, która zachodzi w roztworze wodnym pomiędzy jonami pochodzącymi od dwóch różnych substancji i prowadzi do powstania związku  trudno rozpuszczalnego w wodzie . Przebiega najczęściej pomiędzy kwasami i solami, zasadami i solami, solami i innymi solami.

Na zajęciach chemii w klasie VIII uczniowie mieli okazję sami poeksperymentować. Klasa została podzielona na 5 zespołów. Uczniowie zapisywali obserwacje z przeprowadzonych samodzielnie doświadczeń pozwalających otrzymać związki trudno rozpuszczalne w wodzie, wyciągali wnioski, korzystając z tabeli rozpuszczalności ustalali, jakie produkty powstały w wyniku reakcji. Końcowe zadanie uczniów polegało na zapisaniu odpowiednich równań reakcji w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej.

Link do pełnej galerii na FB

Posted in Wpisy, Wydarzenia.