Dyrekcja

Dyrektor – ks. Artur Niechwiej SI

Wicedyrektor – ks. Tomasz Kopczyński SI