Dyrekcja

Dyrektor – ks. Mateusz Janyga SI
Wicedyrektor ds. administracyjnych – ks. Radosław Robak SI
Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – Marzena Jackiewicz