KALENDARIUM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

WRZESIEŃ

01.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

06.09 – spotkanie z rodzicami

20.09 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

22.09 – ślubowanie nowych uczniów

 

PAŹDZIERNIK

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej, wolny od zajęć dydaktycznych

31.10 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

LISTOPAD

08.11 – spotkanie z rodzicami

próbny egzamin ósmoklasisty

 

GRUDZIEŃ

02.12 – informacja o prognozowanych ocenach śródrocznych

06.12 – spotkanie z rodzicami

23.12-01.01 – zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

05.01 – graniczny termin wystawiania ocen śródrocznych

10.01 – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

16-29.01 – ferie zimowe

 

LUTY

09.02 – Dzień Otwarty szkoły

 

 

MARZEC

2-3.03 – rekolekcje szkolne

28.03 – posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej; spotkanie z rodzicami

 

KWIECIEŃ

06-11.04 – wiosenna przerwa świąteczna

 

MAJ

02.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.05 – informacja o prognozowanych ocenach rocznych

16.05 – zebranie z rodzicami

16-18.05 – wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania

27.05 – Święto Patrona Szkoły, piknik rodzinny

23-25.05 – egzamin ósmoklasisty

 

CZERWIEC

09.06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.06 – graniczny termin wystawiania ocen rocznych

20.06 – posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

22.06 – uroczyste zakończenie zajęć w roku szkolnym 2022/2023

23.06 – rozdanie świadectw

24.06-31.08 – ferie letnie

 

SIERPNIEŃ

31.08 – posiedzenie Rady Pedagogicznej