KALENDARIUM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

WRZESIEŃ

01.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

07.09 – spotkanie z rodzicami

14.09 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.09 – ślubowanie nowych uczniów

 

PAŹDZIERNIK

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej, wolny od zajęć dydaktycznych

 

LISTOPAD

09.11 – spotkanie z rodzicami

12.11 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

próbny egzamin ósmoklasisty

 

GRUDZIEŃ

20.12 – informacja o prognozowanych ocenach śródrocznych

23.12-02.01 – zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

07.01 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.01 – graniczny termin wystawiania ocen śródrocznych

25.01 – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej; spotkanie z rodzicami

 

LUTY

03.02 – Dzień Otwarty szkoły

14-27.02 – ferie zimowe

 

 

MARZEC

7-11.03 – rekolekcje szkolne (poszczególne klasy w różne dni)

22.03 – posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej; spotkanie z rodzicami

 

KWIECIEŃ

14-19.04 – wiosenna przerwa świąteczna

 

MAJ

02.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.05 – informacja o prognozowanych ocenach rocznych

16.05 – Święto Patrona Szkoły

17-19.05 – wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania

24-26.05 – egzamin ósmoklasisty

 

CZERWIEC

zielona szkoła

13-15.06 – wycieczki klasowe

17.06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06 – posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

23.06 – uroczyste zakończenie zajęć w roku szkolnym 2020/2021

24.06 – rozdanie świadectw

25.06-31.08 – ferie letnie

 

SIERPIEŃ

31.08 – posiedzenie Rady Pedagogicznej