KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ JEZUITÓW W MYSŁOWICACH

 

Wrzesień

01.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

08.09 – spotkanie z rodzicami

15.09 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.09 – uroczystość pasowania na ucznia

 

Październik

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej, wolny od zajęć dydaktycznych

27.10 – spotkanie z rodzicami

 

Listopad

11.11 –  Święto Niepodległości

próbny egzamin ósmoklasisty

 

Grudzień

15.12 – informacja o prognozowanych ocenach śródrocznych

23.12-06.01 – zimowa przerwa świąteczna (2 i 3 stycznia dni wolne od zajęć dydaktycznych)

 

Styczeń

22.01 – graniczny termin wystawiania ocen śródrocznych

26.01 – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, spotkanie z rodzicami

 

Luty

1-14.02 – ferie zimowe

23-24.02 – rekolekcje szkolne

25.02 – Dzień Otwarty

 

 

Marzec

30.03 – posiedzenie Rady Pedagogicznej, spotkanie z rodzicami

 

Kwiecień

1-6.04 – wiosenna przerwa świąteczna

egzamin ósmoklasisty

 

Maj

03.05 – Uroczystość NMP Królowej Polski, Święto Konstytucji 3 Maja

18.05 – spotkanie z rodzicami, informacja o prognozowanych ocenach rocznych i końcowych

16.05 – Święto Patrona Szkoły

25-27.05 – wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania w kl. VII

 

Czerwiec

„Zielona szkoła” kl. II i III

31.05-02.06 – wycieczki klasowe

03.06 – Boże Ciało

04.06 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.06 – graniczny termin wystawiania ocen rocznych i końcowych

22.06 – posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

25.06 – uroczyste zakończenie zajęć w roku szkolnym 2020/2021

25.06 – rozdanie świadectw

26.06-31.08 – ferie letnie

 

Sierpień

31.08 – posiedzenie Rady Pedagogicznej