ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Natalia Fortunka – zdw środa 7.15 – 8.00

Mariola Jawień – zdw piątek 11.30 – 12.15

Lucyna Raczek – zdw środa, czwartek 14.00 – 14.45

Błażej Hudzikowski – Przygotowanie do egzaminu kl. 8 piątek  7.15 – 8.00

Zajęcia dodatkowe dla klasy 4 piątek 8.00- 845

Małgorzata Pypłacz – Zajęcia uzupełniające j. niemiecki czwartek 16.30 – 17.15

Zajęcia uzupełniające chemia piątek 7.15 – 8.00

Joanna Łazarska – Koło językowe i poprawa sprawdzianów środa kl. 5 12.45 – 13.30, wtorek kl. 4 11.40 – 12.25, poniedziałek kl. 6,7 8.00 – 8.45

Bożena Urbańczyk – Koło artystyczne środa 15.40 -16.25

Łukasz Łokieć  –  Koło informatyczne piątek 14:35 -15:20

Krystian Jawień – Koło szachowe środa 7.05 – 8.00

Tomasz Kopczyński – Koło historyczne czwartek 14.30 – 15.20

Joanna Dudek – Poprawa kartkówek i sprawdzianów z matematyki i fizyki PIĄTEK 7.15

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki WTOREK 13.30

Piotr Kulikowski – SKS poniedziałek 7.05 – 7.50

Paweł Polaczek – Konsultacje dla rodziców – środa 8.00-8.45

Zajęcia dla klasy 8 – wtorek 8.00-8.45

Zajęcia dla pozostałych klas – bez zmian (czwartek 7.05-7.50)

Anna Słupska – Koło j. angielskiego czwartek 12.45 – 13.30

Magdalena Zubkowicz – Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przyrody, biologii i geografii: w poniedziałki i wtorki od 14:35-15:20