Darczyńcy naszej szkoły:

  • dr Urszula Kontny – wieloletnia właścicielka budynku przy ul. Powstańców 19, benefaktorka jezuitów
  • Rodzice/opiekunowie uczniów i absolwentów Publicznego Gimnazjum Jezuitów oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów w Mysłowicach
  • Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego – organ prowadzący szkołę
  • Wydawnictwo WAM w Krakowie
  • Maria Dłucik i JCKZiU w Mysłowicach
  • Domy zakonne jezuitów w Polsce i parafie przez nich prowadzone
  • Polska Parafia w Birmingham (Wielka Brytania)
  • KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie
  • Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu
  • p. Władysław Greczkowicz