Godziny pracy pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego

Poniedziałek 11.15- 14.15

Wtorek 12.30-13.30

Środa 7.00- 10.30

Piątek 7.00- 9.30

Godziny pracy psychologa szkolnego

Poniedziałek 12.30-15.30

Wtorek 7.00-1030

Środa 7.00-10.30