Dzień Otwarty

„Bardzo dobre wyniki egzaminów”, „wspaniała atmosfera”, „liczne pomoce dydaktyczne”, „nowoczesny sprzęt multimedialny”, ,, ciekawie prowadzone lekcje” czy „nauczyciele z pasją” […]

Więcej