Wycieczka do Krakowa

Klasy: 4, 5 i 6 naszej szkoły wybrały się na wycieczkę do Krakowa. Miały okazję odwiedzić Żywe Muzeum Obwarzanka. Uczniowie nie tylko dowiedzieli się o historii i tradycji wypieku obwarzanka, poznali również proces jego produkcji, a na zakończenie każdy z nich wykonał własnoręcznie swojego obwarzanka. Następnie wszyscy udali się na Stary Rynek, gdzie mogli zobaczyć: Sukiennice, Kościół Mariacki, pomnik Adama Mickiewicza, Wieżę Ratuszową oraz mieli czas na zakup pamiątek. Kolejnym punktem wycieczki był spacer na Wzgórze Wawelskie, a na koniec pobyt w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport . To jedyny w Polsce, a nawet unikatowy na skalę światową ośrodek popularyzowania i rozpowszechnia wiedzy z zakresu lotnictwa cywilnego. Uczniowie mogli tu poznać tajniki funkcjonowania lotniska, jego organizację oraz struktury zawodowe. Stworzono tu szkoleniowy terminal pasażerski z prawdziwą infrastrukturą, ścieżką odlotową i przylotową oraz obowiązującymi procedurami. Znajduje się tu sala ogólnodostępna z elementami infrastruktury terminalowej, sale tematyczne oraz sale do e-learningu wykorzystujące nowe technologie, tj. symulator lotu czy autorski program do odprawy biletowo-bagażowej. Wszyscy wrócili zmęczeni po całym dniu, ale zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.

Zapraszamy do pełnej galerii na naszym FB

Posted in Wpisy, Wydarzenia.