PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W SZLACHETNEJ PACZCE

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za udział w akcji „Świąteczna paczka”. Liczymy, że Paczka będzie dla obdarowanej rodziny umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi.

Posted in Aktualności, Wpisy.