Życzenia wielkanocne

Niech radosne Alleluja będzie ostoją miłości i wiary, niesie otuchę, nadzieję i wiarę w siłę Chrystusa. Życzę, aby Zmartwychwstały Pan wypełnił serce bogactwem darów nieba, przyniósł radość i pokój.

Z darem modlitwy i wielkanocnym pozdrowieniem
ks. Artur Niechwiej SJ

Posted in Aktualności, Wpisy.