Podziękowania za udział w akcji Szlachetna Paczka

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom oraz ich Rodzicom za przekazane dary rzeczowe w postaci żywności i środków czystości. Dziękujemy również za dary materialne w wysokości 475 zł. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w przygotowanie kiermaszu świątecznego zebraliśmy 649 zł. Wszystkie dary zostały przeznaczone na  akcję charytatywną ”Szlachetna paczka”.

Posted in Wpisy.