Listy Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych,

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019. To kolejny etap wprowadzania zmian w systemie oświaty, których celem jest unowocześnienie polskiej szkoły i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk.

Jednocześnie od września zaczną obowiązywać nowe rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. O najważniejszych z nich piszę w specjalnym liście skierowanym do dyrektorów i nauczycieli. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z listem i przekazanie go nauczycielom zatrudnionym w Państwa szkołach i placówkach.

Dołączam także list skierowany do rodziców i opiekunów, w którym informuję o przysługujących im kompetencjach oraz możliwościach włączania się w działalność szkoły. Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom, szczególnie tym, którzy będą uczestniczyli w pracach rady rodziców. Pragnę dodać, że przygotowaliśmy dla nich specjalny poradnik przybliżający sposób działania rady rodziców „Rady rodziców. Zasady i kompetencje działania”. Proszę, aby za Państwa pośrednictwem rodzice mogli zapoznać się z treścią poradnika.

Życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Posted in Aktualności, Wpisy.