Podręczniki

W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki dla wszystkich klas zostaną zakupione przez szkołę w ramach środków z dotacji celowej MEN. Książki, własność biblioteki szkolnej, będą wypożyczane uczniom przez kolejne lata ich nauki. Zakupione przez szkołę materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki. Dotacja celowa MEN na zakup podręczników nie obejmuje katechizmów do nauki religii – zostaną one zakupione na początku września.