KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ JEZUITÓW W MYSŁOWICACH

 

WRZESIEŃ

03.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

11.09 – spotkanie z rodzicami

18.09 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

26.09 – uroczystość pasowania na ucznia

 

PAŹDZIERNIK

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej

30.10 – spotkanie z rodzicami

 

LISTOPAD

01.11 – Wszystkich Świętych

02.11 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.11 – stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

21-23.11- egzaminy próbne ósmoklasistów

28-30.11 – egzaminy próbne gimnazjalne

 

GRUDZIEŃ

18.12 – spotkanie z rodzicami, informacja o prognozowanych ocenach śródrocznych

21.12 – spotkanie opłatkowe

22.12-01.01 – zimowe ferie świąteczne

 

STYCZEŃ

01.01– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok

29.01 – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, spotkanie z rodzicami

 

LUTY

11-24.02 – ferie zimowe

 

MARZEC

07.03 – dzień otwarty szkoły

19-20.03 – rekolekcje szkolne

26.03 – posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej, w tym szkolenie z procedur egzaminacyjnych; spotkanie dla rodziców

 

KWIECIEŃ

10-12.04 – egzaminy gimnazjalne

15-17.04 – egzaminy ósmoklasisty

18-23.04 – wielkanocna przerwa świąteczna

 

MAJ

01.05 – Święto Pracy

02.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05 – Matki Bożej Królowej Polski, Święto Konstytucji 3 Maja

14.05 – spotkanie z rodzicami, informacja o prognozowanych ocenach rocznych

16.05 – Święto Patrona Szkoły

20-22.05 – wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania w kl. VII

29-31.05 – „Zielona Szkoła”

 

CZERWIEC

13.06 – graniczny termin wystawiania ocen rocznych

17.06 – posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

19.06 – uroczyste zakończenie zajęć w roku szkolnym 2017/2018

20.06 – Boże Ciało

21.06 – rozdanie świadectw

22.06-31.08 – ferie letnie

 

SIERPIEŃ

30.08 – posiedzenie Rady Pedagogicznej