KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ JEZUITÓW W MYSŁOWICACH

 

Wrzesień

02.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

10.09 – spotkanie z rodzicami

17.09 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

25.09 – uroczystość pasowania na ucznia

 

Październik

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej, wolny od zajęć dydaktycznych

29.10 – spotkanie z rodzicami

 

Listopad

01.11 – Wszystkich Świętych

05.11 – posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej

11.11 –  Święto Niepodległości

20-22.11 – próbny egzamin ósmoklasisty

 

Grudzień

03.12 – informacja dla rodziców/opiekunów o prognozowanych ocenach śródrocznych

20.12 – spotkanie opłatkowe; graniczna data wystawiania ocen śródrocznych

21.12-01.01 – zimowa przerwa świąteczna

 

Styczeń

01.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Nowy Rok

06.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

07.01 – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, spotkanie z rodzicami

13-26.01 – ferie zimowe

 

 

 

Luty

20.02 – Dzień Otwarty (Tłusty Czwartek)

 

Marzec

3-4.03 – rekolekcje szkolne

24.03 – posiedzenie Rady Pedagogicznej, spotkanie z rodzicami

 

Kwiecień

9-14.04 – wiosenna przerwa świąteczna

21-23.04 – egzamin ósmoklasisty

 

Maj

01.05 – Święto Pracy

12.05 – spotkanie z rodzicami, informacja o prognozowanych ocenach rocznych i końcowych

16.05 – Święto Patrona Szkoły

25-27.05 – wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania w kl. VII

28.05-10.06 – „Zielona szkoła” kl. II i III

 

Czerwiec

„Zielona szkoła” kl. II i III

8-10.06 – wycieczki klasowe

11.06 – Boże Ciało

19.06 – graniczny termin wystawiania ocen rocznych i końcowych; wyniki egzaminu ósmokl.

23.06 – posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

25.06 – uroczyste zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

26.06 – rozdanie świadectw

27.06-31.08 – ferie letnie

 

Sierpień

31.08 – posiedzenie Rady Pedagogicznej