KALENDARIUM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

WRZESIEŃ

04.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

12.09 – spotkanie z rodzicami

19.09 – posiedzenie Rady Pedagogicznej

21.09 – ślubowanie nowych uczniów

 

PAŹDZIERNIK

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej

 

LISTOPAD

14.11 – konsultacje dla rodziców

próbny egzamin ósmoklasisty

 

GRUDZIEŃ

15.12 – informacja o prognozowanych ocenach śródrocznych

22.12-02.01 – zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

19.01 – graniczny termin wystawiania ocen śródrocznych

23.01 – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej; zebranie z rodzicami

29.01-11.02 – ferie zimowe

 

LUTY

15-16.02 – rekolekcje szkolne

22.02 – Dzień Otwarty szkoły

 

MARZEC

26.03 – posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej; konsultacje dla rodziców

 

KWIECIEŃ

28.03-02.04 – wiosenna przerwa świąteczna

 

MAJ

02.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.05 – informacja o prognozowanych ocenach rocznych

7 – 9.05 – wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania

14-16.05 – egzaminy 8klasisty

21.05- zebranie z rodzicami

25.05 – Święto Patrona Szkoły, piknik rodzinny

31.05 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

CZERWIEC

14.06 – graniczny termin wystawiania ocen rocznych i końcowych

18.06 – posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

20.06 – uroczyste zakończenie zajęć w roku szkolnym 2023/2024

21.06 – rozdanie świadectw

22.06-01.09 – ferie letnie

 

SIERPIEŃ

30.08 – posiedzenie Rady Pedagogicznej