Szczęść Boże
Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5 % podatku dochodowego na cele statutowe naszej szkoły (za pozyskane środki zostanie wzbogacona baza dydaktyczna).Aby przekazać 1,5 % należy w formularzu PIT-37:

Loyola – Dzieła Jezuickie
KRS: 0000978576
Konto bankowe: 07 1240 4650 1111 0010 5770 3850
cel szczegółowy
Publiczna Szkoła Podstawowa Jezuitów w Mysłowicach

Już teraz serdecznie dziękujemy dla wszystkich naszych dobroczyńców.

ks. Mateusz Janyga SI