ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

p. Dudek

wtorek: 7.30-8.00 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

środa: 7.30-8.00 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

czwartek:  7.30-8.00 – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

piątek: 7.45-8.00 poprawa ocen z fizyki i matematyki

 

p. Lasocka

środa, 7:20-7:55 – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego „Chcieć znaczy móc” w kl. IV

piątek, 13:40-14:25 – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego „Chcieć znaczy móc” w kl. V i VI

wtorek, 15:25-16:00 – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego „Chcieć znaczy móc” w kl. VII i VIII

 

p. Hudzikowski

środa, 7:15 – zajęcia uzupełniające i poprawy sprawdzianów dla klas 4-8

czwartek, 14:30 – kółko lingwistyczne z j. francuskim

piątek, 7:15 – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

 

p. Jawień M.

czwartek, 12.45-13.30 – logopedia, kl. I,II

środa, 7.05-7.50 – zajęcia z pomocy pedagog. dla kl. III

 

p. Urbańczyk

poniedziałek, 15:30-16:15 – zajęcia artystyczne

 

p. Pypłacz

wtorek, godz. 16:30-17:20 – zajęcia uzupełniające z języka niemieckiego

środa, godz. 16:30-17:20 – zajęcia uzupełniające z chemii

 

p. Łazarska

poniedziałek, 12.45-13.30 – j. angielski kl. 2 i 3

poniedziałek, 13.30-14.15 – j. angielski kl. 8 i 7

wtorek, 13.30-13.50 – j. angielski kl. 4

 

p. Garus

poniedziałek, 7.00-7.45 – SKS

 

p. Król

środy 12:45- 13:55 – zajęcia plastyczne,

czwartki  13.35- 14.45 – zajęcia „Mały artysta”

 

p. Fortunka

poniedziałek 13.30-14.15, środa 12.45-13.13.30 – dydaktyczno-wyrównawcze

 

p. Raczek

wtorek i środa, 12.45 – zajęcia uzupełniające dla kl. I

 

p. Jawień K.

środa, 12.45 – szachy

piątek, 15.20 – SKS

 

ks. Kopczyński SI

czwartek, 14.30 – j. włoski, zaj. historyczne

 

ks. Niechwiej SI

czwartek, 14.30 – j. rosyjski

 

ks. Brzóska SI

poniedziałek, 14:35- 15:20 – zajęcia dodatkowe z religii i duchowości

czwartek, 14:35-15:20 – zajęcia dodatkowe z języka czeskiego

 

p. Łokieć

piątek, 15.30 – zajęcia informatyczne

 

j. hiszpański – środa 15:30