ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Marta Olszewska

– czwartek, godz. 12:45-13:45 – zajęcia przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego

– czwartek, godz. 13:45-14:35 – koło reporterskie „School News Club”

 

Agnieszka Lasocka

– poniedziałek 7:10-7:55 – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego dla klasy 3ai 3b

– środa 7:10-7:55 – zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego dla kl. 5, 7 i 8

– czwartek 7:10-7:55 – zajęcia teatralne

 

Joanna Dudek

– poniedziałek 7.10 – 8.00 – poprawa ocen z kartkówek i sprawdzianów

– środa 7.00-8.00 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

– piątek 7.00-8.00 – kółko zadaniowe z matematyki

 

Artur Niechwiej SI

– poniedziałek 7.15-8.00 – zajęcia uzupełniające z chemii dla kl. VIII

– środa 7.15-8.00 – zajęcia uzupełniające z chemii dla wszystkich chętnych

 

Bożena Urbańczyk

– piątki 14:35-15:20 – zajęcia wokalno-instrumentalne z tańcem

 

Lucyna Raczek

– wtorek 12.45 i piątek 11.30 – zajęcia uzupełaniające dla kl. II

 

Małgorzata Pypłacz

– środa, 16.00 – 16.45 – zajęcia uzupełniające z j. niemieckiego dla klasy VII i VIII

– czwartek, 12.30 – 13.15 – zajęcia uzupełniające z chemii dla klasy III gimnazjalnej

 

Magdalena Zubkowicz

–  poniedziałki 7:00 – 7:50 – zajęcia wspomagające z biologii

– czwartki 16:00 – 16:50 – zajęcia wspomagające z geografii

 

Anna Garus

– środa 15.30-16.15 – SKS

 

Katarzyna Król

– poniedziałek 12:45-13:35- zajęcia wyrównawcze

– czwartek 12:45- 13:35- zajęcia- „Mały artysta”

 

Błażej Hudzikowski

– czwartek 12:45-13:30 – zajęcia przygotowujące do egz. gimn. dla klas 3

– piątek 7:00-8:00 – zajęcia uzupełniające dla uczniów SP

 

Tomasz Kopczyński SI

– środa 14.30-16.00 – koło historyczne

– czwartek 15.20-16.00 – j. włoski

 

Krystian Jawień

– czwartek, 13.00-14.00 – szachy

– piątek, 7.00-7.45 – SKS

 

Łukasz Łokieć

– poniedziałek 15.35-16.20 – zajęcia rozwijające z informatyki