ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

A. Lasocka

zajęcia uzupełniające z języka polskiego dla kl. IV – czwartek, 11:40-12:25

zajęcia uzupełniające z języka polskiego dla kl. VII i VIII – piątek, 7:10 – 7:55

 

J. Dudek

konsultacje z matematyki dla uczniów klasy 6 – poniedziałek, 8.30-8.55

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki dla uczniów klasy 8 – wtorek, 7.30-8.00

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki dla uczniów klasy 7 – środa, 7.30-8.00

poprawa ocen z matematyki i fizyki– piątek, 7.15-8.00

 

ks. P. Bugiel SI

zajęcia z j. rosyjskiego – czwartek 14.30

zajęcia biblijne – wtorek 13.40

 

M. Pypłacz

zajęcia uzupełniające z języka niemieckiego – środa, 16.00-16.45

zajęcia uzupełniające z chemii – piątek, 14.25-15.10

 

N. Fortunka

zajęcia uzupełniające dla kl. I – poniedziałek 13.00-13.45, czwartek 13.00-13.45

 

L. Raczek

zajęcia uzupełniające dla kl. II – piątek, 13.00-14.30

 

M. Jawień

logopedia – wtorek 12.45-13.30; piątek, 7.00-7.50

zajęcia uzupełniające dla kl. II – 7.00-7.45

 

J. Łazarska

zajęcia z języka angielskiego: kl. IV iVII – wtorek 13.30-14.10; kl. II i III – czwartek 12.45-13.30; kl. VI – środa 12.25- 12.45

 

K. Król

zajęcia plastyczne – wtorek, 13.00-14.25

 

T. Kopczyński SI

włoski – środa, 14.25 – 15.15

historia – piątek, 12.45 – 13.30

 

A.Garus

SKS – poniedziałek, 7.05-7.50

 

K. Jawień

SKS – wtorek, 7.05-7.50

szachy – wtorek, 12.45-13.30

 

A. Urbańczyk

zajęcia artystyczne – poniedziałek, 15.30-16.30

 

Ł. Łokieć

zajęcia z robotyki – poniedziałek, 15.30-16.15 (co dwa tygodnie)

 

B.Hudzikowski

zajęcia przygotowujące do egzaminu dla klasy 8 oraz konsultacje dla klasy 6: środa, 7.00-7.45

język francuski dla klas 6, 7 i 8 – wtorek, 14:35-15.20

 

ks. A. Niechwiej SI

zajęcia uzupełniające z biologii i chemii – czwartek, 7.05-7.50