Szkoła Montessori

„POZWÓL MI TO ZROBIĆ SAMEMU”

„Dziecko dąży do niezależności poprzez pracę; do niezależności ciała i umysłu. Jest mu obojętne co wiedzą inni: chce samo się uczyć, samodzielnie doświadczać w środowisku i wchłaniać je zmysłami, dzięki własnemu osobistemu wysiłkowi.” – Maria Montessori

Szkoła  Podstawowa Jezuitów w Mysłowicach to placówka, w której powstają klasy prowadzone metodą  M. Montessori. Prowadzenie klas młodszych programem napisanym w systemie Montessori, budzi w dzieciach chęć poznawania, uczenia się i rozwijania własnego talentu. Stawiamy na rozwój indywidualny dziecka, pomagając mu wybrać własną ścieżkę zainteresowań. Dzieci mają możliwość eksperymentowania, odkrywania świata przyrody, kultury i nauki podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, wyjść do różnych ciekawych miejsc czy obiektów.

Klasy liczą nie więcej niż 18 osób. Zapewnia to  najlepsze warunki do pracy, prowadzenia zajęć oraz warsztatów.

Zapewniamy w naszej szkole:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • przestronne sale Montessori
 • wyjazdy na Zielone Szkoły
 • smaczne posiłki odpowiednio dobrane do diety ucznia
 • bezpieczeństwo

 

Zajęcia w szkole:

 • Zajęcia edukacyjne są prowadzone na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Edukacja przyrodnicza opiera się na eksperymentowaniu i doświadczaniu przyrody
 • Diagnozy przesiewowe prowadzone przez logopedę, psychologa

Prowadzimy zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia teatralne
 • gimnastyka korekcyjna, nauka prawidłowej postawy
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • zajęcia muzyczno–rytmiczne

Jak zapisać dziecko do szkoły?

 • Umówienie spotkania telefonicznie
 • Spotkanie Rodziców/opiekunów z Dyrektorem placówki
 • podpisanie umowy