Zajęcia profilaktyczne

Dnia 21 listopada 2023 r. Teatr Edukacyjny z Krakowa przeprowadził dla uczniów szkoły zajęcia profilaktyczne, dotyczące problemu cyberprzemocy. Występy zaprezentowane zostały w dwóch odmiennych formach – odpowiednio dla klas 1-4 oraz 5-8.
Istotną częścią spotkania edukacyjnego dla najmłodszych odbiorców były krótkie historie prezentowane przez występujących, a mające na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.
Dla starszych widzów artyści teatralni przedstawili scenki ukazujące konsekwencje problematycznego korzystania z Internetu.

Posted in Wpisy, Wydarzenia.