Zajęcia laboratoryjne z chemii w klasie VIII – Odczyn roztworu i skala pH

Zajęcia laboratoryjne z chemii w klasie VIII – Odczyn roztworu i skala pH

 Odczyn roztworu  to cecha, która określa czy w danym roztworze jest więcej jonów wodoru H+ czy jonów wodorotlenkowych OH              Skala pH jest skalą liczbową, która obejmuje wartości od 0 do 14. Liczby te informują o stężeniu jonów wodoru H+ w roztworze.

  • rozwory o odczynie kwasowym mają więcej jonów H+ niż jonów OH i pH < 7                                                                                                  · rozwory o odczynie zasadowym mają więcej jonów OH niż jonów Hi pH > 7                                                                                                  · roztwory o odczynie obojętnym  mają tyle samo jonów H+ i OH i pH = 7

Na zajęciach chemii w klasie VIII uczniowie mogli sami poeksperymentować. Zostali podzieleni na dwie grupy, mieli do wykonania następujące doświadczenia:

1.Określanie odczynu roztworów za pomocą wywaru z czerwonej kapusty (roztwór proszku do prania, coca-cola, ocet, roztwór kreta, płyn do mycia okien, płyn do mycia naczyń, mydło w płynie).

2.Badanie odczynu roztworów (HCl, NaOH, woda) za pomocą wskaźników: fenoloftaleina, oranż metylowy, papierek uniwersalny oraz określanie wartości pH tych roztworów.

3.Określanie odczynu nieznanych roztworów (roztwór 1, roztwór 2, roztwór 3).

Uczniowie systematycznie notowali obserwacje na kartach pracy oraz wnioski korzystając z rysunków przedstawiających barwy wskaźników w zależności od odczynu roztworu i wartości pH.

Zapraszamy do galerii na naszym FB

Posted in Wpisy, Wydarzenia.