Konkurs w świetlicy „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie wzięli udział w projekcie edukacyjnym “Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. Najpierw obejrzeli uważnie animację o objętych ochroną gatunkach zwierząt występujących w naszym kraju. Następnie wszyscy uczniowie kolejno losowali pytania odnoszące się do filmików, np. Gdzie można w Polsce spotkać rysia? (ze wskazaniem na mapie) Czym się żywi żubr? Które z poznanych zwierząt jest ssakiem owadożernym? … Następnym punktem projektu było przygotowanie pracy zbiorowej w formie mapy małej ojczyzny, tj. namalowanie konturu województwa śląskiego z zaznaczeniem rzek, lasów, naszej miejscowości oraz naklejenie przygotowanych przez uczniów zagrożonych i chronionych gatunków zwierząt. Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w projekcie.

 

Posted in Wpisy, Wydarzenia.