Zdalna praca pedagoga i psychologa szkolnego

Zdalna praca pedagoga i psychologa szkolnego

w Publicznej Szkole Podstawowej Jezuitów w Mysłowicach

Pedagog szkolny, Katarzyna Przepaśniak oraz psycholog szkolny, Monika Zubel służą pomocą i wsparciem uczniom, a także rodzicom/opiekunom oraz pozostają do ich dyspozycji za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Godziny konsultacji z pedagogiem szkolnym:

Wtorek

9.00-10.30

Czwartek

11.30-12.30 13.30-14.30

Piątek

8.00-10.30

Godziny konsultacji z psychologiem szkolnym:

Poniedziałek

13.30-14.30

Środa

7.30-7.50 9.50-12.30

Piątek

10.30-12.30 14.30-15.00

Zadania realizowane przez pedagoga i psychologa szkolnego podczas zdalnego nauczania:

• Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

• Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie

• Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego

• Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19

• Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów

• Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno- techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej

• Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy.

Posted in Aktualności, Wpisy.