Stołówka szkolna

Stołówka szkolna będzie działać od 3 września. Koszt obiadu to 7 zł; wpłaty w sekretariacie szkoły lub na na numer konta podany na stronie internetowej, do 5-go każdego miesiąca. Osoby zainteresowane prosimy o deklarowanie się drogą mailową lub telefoniczną.

Posted in Aktualności.